Zoeken naar 2019

2019
 
OM Jaarbericht 2019 Jaarverslag Openbaar Ministerie.
In 2019 verrichtte de Rijksrecherche 110 oriƫnterende, feiten- en strafrechtelijke onderzoeken. In 2019 zijn 34 lek- en 27 corruptiezaken onderzocht. Het gaat vaak om zeer ernstige lek- en corruptiezaken waarbij ook regelmatig contacten met georganiseerde criminaliteit worden waargenomen. In 2019 heeft de Rijksrecherche onderzoek gedaan naar zestien schietincidenten.
https://keyboost.nl/linkbuilding/
Klimaat- en Energieverkenning 2019 PBL Planbureau voor de Leefomgeving.
De Klimaat- en Energieverkenning KEV 2019 geeft een geactualiseerd beeld van de nationale broeikasgasuitstoot en het energiesysteem tot en met 2030. De KEV verschijnt jaarlijks conform de Klimaatwet uit 2019 en komt in de plaats van de eerdere Nationale Energieverkenningen NEV.
EUR-Lex - 32019R0006 - NL - EUR-Lex.
Die gedelegeerde en uitvoeringshandelingen zijn ten vroegste op 28 januari 2022 van toepassing. 5.Onverminderd de datum van toepassing van deze verordening, is de Commissie bevoegd de in deze verordening bedoelde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen vast te stellen met ingang van 27 januari 2019.
Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 Vlaanderen.be.
Beleidsdocument oktober 2019 Vlaamse Regering. Op 30 september 2019 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 afgerond. Het regeerakkoord legt de beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2019-2024 vast. Lees de publicatie. Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024, webtoegankelijke versie.
AIVD-jaarverslag 2019 Jaarverslag AIVD.
U bevindt zich hier: Home Documenten AIVD-jaarverslag 2019. Zoeken binnen AIVD Zoek. Internationale ontwikkelingen zijn steeds lastiger te voorspellen en te beheersen. Dat maakt dat dreigingen tegen de Nederlandse samenleving vaak divers en complex zijn. Dat staat in het jaarverslag over 2019 van de AIVD.
2019 Corruption Perceptions Index - Explore the - Transparency.org.
CPI 2019: Middle East And North Africa. With the same average score of 39 as last year, there is little progress in improving control of corruption in the Middle East and North Africa region.With a score of 71, the United Arab Emirates is the best regional performer, followed by Qatar 62.
CSW63 2019 UN Women Headquarters.
The Commission on the Status of Women adopted agreed conclusions on Social protection systems, access to public services and sustainable infrastructure for gender equality and the empowerment of women and girls on 22 March 2019. CSW63 agreed conclusions E/CN.6/2019/L.3: Arabic Chinese English French Russian Spanish.
Kernrapport WERKonderzoek 2019 Kennisbank Openbaar Bestuur.
De cookies bevatten anonieme informatie uw IP-adres wordt geanonimiseerd en de logfiles worden maximaal een half jaar bewaard. Naar de inhoud U bevindt zich hier.: Kennisbank Openbaar Bestuur. Kernrapport WERKonderzoek 2019. Search the site. Auteur s: Siwert de Groot en Sil Vrielink.

Contacteer ons